UK

OSIĄGNIĘCIA

W tym roku szkolnym nasi maturzyści osiągnęli wspaniałe wyniki. Ciężka praca i intensywne kursy maturalne z korepetytorami przyniosły bardzo dobre efekty i jesteśmy bardzo dumni.

MATURA ROZSZERZONA z języka angielskiego

Przed rozpoczęciem intensywnych kursów przygotowujących do matury rozszerzonej nasi uczniowie osiągali punktację w przedziale 35-55%, natomiast efekt końcowy był spełnieniem marzeń naszych kursantów – 88 -97% z matury rozszerzonej otworzyło bramy naszym absolwentom do każdej uczelni wyższej.

Matura rozszerzona z języka niemieckiego

Zadania maturalne z rozszerzonej były w tym roku bardzo trudne. Na maturze próbnej uzyskiwane wyniki naszych uczniów plasowały się w przedziale 33 - 48%. Nie były to satysfakcjonujące stopnie. Intensywne przygotowania z naszymi korepetytorami pozwoliły osiągnąć bardzo dobre wyniki. Wielki wysiłek został doceniony. 82 – 95% punktów na maturze to wspaniały wynik!

Konkursy i olimpiady

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach językowych, jak i przyrodniczych, zarówno na szczeblu rejonowym i wojewódzkim.

W tym roku szkolnym przygotowywaliśmy się wspólnie do konkursu KANGUR MATEMATYCZNY w kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet i Junior.

Wszyscy nasi podopieczni uzyskali powyżej 100pkt/120pkt możliwych (powyżej 83%). Wśród laureatów było trzech naszych uczniów! Gratulujemy sukcesów i jesteśmy przekonani, że to dopiero początek naukowych osiągnięć.

Osiągnięcia Euroszkoły

Absolwenci Europejskiej Szkoły Korepetycji

Wieloletnia współpraca z naszymi doświadczonymi korepetytorami przyniosła bardzo dobre wyniki na świadectwie. Nasi uczniowie rozpoczęli dzięki temu naukę na prestiżowych uczelniach w kraju i na świecie.

Osiągnięcia Euroszkoły

University of Cambrige, Nottingham Trent University, Humboldt-Universität zu Berlin, Akademia Górniczo–Hutnicza, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska to tylko niektóre z uczelni do których drzwi otworzyły się naszym absolwentom.

Gratulujemy!